Jesteś tutaj

Otwarcie drogi powiatowej

02.12.2019

W piątek 29 listopada 2019 r. o godzinie 13:00  odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1550 C Brzoza – Prądocin – ul. Ogrodowa w Prądocinie. Gospodarzami spotkania byli: Wojciech Porzych Starosta Bydgoski oraz Wojciech Oskwarek Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka. 

W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście: Michał Stolarski Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej, Zbigniew Łuczak Wicestarosta Bydgoski, Romuald Góralczyk Radny Rady Powiatu Bydgoskiego, Waldemar Owczarzak Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Tomasz Hermann Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, Joanna Kin Radna Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, Leszek A. Latosiński Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka, Roman Stanisławski  Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Roman Meger Inspektor nadzoru inwestorskiego, Jacek Puszka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, Tomasz Nowakowski z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, Waldemar Michniewicz Sołtys Sołectwa Prądocin oraz przedstawiciele wykonawcy: Izabella Strynkiewicz-Boczek Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o., Marcin Mozgowiec Kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o., Łukasz Braliński Kierownik robót w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o.

Podczas uroczystości Ksiądz Proboszcz poświęcił drogę oraz pobłogosławił wszystkich, którzy będą się po niej poruszać. Następnie symbolicznie przecięto wstęgę.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu rozbudowy wymienionej powyżej drogi powiatowej. 
Wzmocniona i poszerzona została konstrukcja jezdni, wybudowano 3 nowe zatoki autobusowe. Wzdłuż zatok wykonano chodniki, pomiędzy zatokami zlokalizowanymi za ul. Potokową urządzono przejście dla pieszych. Wzdłuż całej ulicy wybudowano drogę rowerową. W miejscu przejazdu dla rowerzystów zaprojektowano wyspę dzielącą tworzącą azyl dla rowerzystów i jednocześnie stanowiącą element uspokojenia ruchu. Dla lepszego skomunikowania działek graniczących z pasem drogowym wybudowano zjazdy indywidualne i publiczne dostosowane do szerokości bram wjazdowych oraz przebudowano łącznie 12 skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach realizowanego przedsięwzięcia dokonano rozbiórki trzech przepustów i w ich miejscu wybudowano całkowicie nowe obiekty – jeden monolityczny żelbetowy o przekroju prostokątnym, dwa pozostałe z rur karbowanych o przekroju kołowym.  Na całym odcinku przebudowanej drogi (1,994 km) ustawiono nowe oznakowanie pionowe  i wykonano oznakowanie poziome. Poza tym ustawiono balustrady i bariery sprężyste. Wartość wykonanych robót: 7 281 000,01 zł, w tym środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wys. nie większej niż 3 046 544,00 zł co stanowi 41,84% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, jak również środki  z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w wys. 200 000,00 zł. Pozostałe środki w wys. 4 034 456,01 zł zabezpieczył Powiat Bydgoski.
(źródło:http://powiat.bydgoski.pl/artykul/105/5085/najwieksze-inwestycje-drogowe-zakonczone-sukcesem

Prace zakończono 30 października 2019 r. 

Wojciech Porzych Starosta Bydgoszczy podziękował Wojciechowi Pskwarkowi Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka za wspólpracę oraz wkład w formie kwoty dotacji na wykonanie zadania. Pismo od Starosty Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.