Jesteś tutaj

Dodatek węglowy

19.08.2022

Komunikat z dnia 10 lstopada 2022 r. Informacja dla osób, których wnioski o wypłatę dodatku węglowego pozostały bez rozpoznania.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o dodatku węglowym w dniu 3 listopada 2022r. zmieniającej niektóre kryteria przyznawania dodatku węglowego,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej informuje, iż osoby, których wnioski o wypłatę dodatku węglowego pozostały bez rozpoznania mają możliwość złożenia kolejnego wniosku do dnia 30 listopada 2022r.
Będzie on wówczas rozpatrzony od daty jego złożenia.

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

....................................................................................................................................

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka,
12 sierpnia 2022r. weszła w życie Ustawa o dodatku węglowym. Ustawa ta opublikowana została w Dzienniku Ustaw, z treścią której można zapoznać się pod linkiem: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (dziennikustaw.gov.pl)
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000169201.pdf

Informujemy, że w naszej gminie to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2A  przyjmować będzie wnioski o przyznanie dodatku węglowego.

W celu poprawy obsługi Mieszkańców zostały wydłużone godziny jego funkcjonowania:
- w poniedziałek, środa  i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00,
- we wtorek i czwartek  w godzinach od 8.00 do 18.00.

Wniosek
Wniosek o dodatek węglowy oraz instrukcję wypełnienia wniosku można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wniosek należy złożyć: w siedzibie GOPS-u, za pośrednictwem ePUAP-u, Empatii lub wysyłając pocztą na adres: GOPS w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2A, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z zapisami ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Zgodnie z przepisami Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej  prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego może tą informację odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej po upływie miesiąca od złożenia wniosku.

Informacja RODO, pobierz tutaj.

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.