Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne dokumentu SUMP BydOF

24.02.2023

Aktualizacja informacji z dnia 20 lutego 2023 r.
Zapraszamy Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funcjonalnego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, które odbędą się w Urzędzie Gminy.

 

Informacja z dnia 20 lutego 2023 r.
Szanowni Państwo, rozpoczynamy konsultacje społeczne „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Metropolia Bydgoszcz ma już projekt nowego planu transportowego. Przed zakończeniem prac jeszcze raz chcemy poznać opinię mieszkańców. Ostatni etap konsultacji potrwa od 20 lutego do 12 marca 2023 r. Dokument będzie jedną z podstaw do składania wniosków o dofinansowanie ważnych zadań poprawiających komunikację, bezpieczeństwo i stan  środowiska na terenie naszej metropolii.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) to:
•    narzędzie ułatwiające planowanie długookresowe uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania gmin wchodzących w skład BydOF w dziedzinie: transportu, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia, zielonej przestrzeni, gospodarki.
•    wypracowana strategia działania na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Odpowiada na szereg pytań związanych między innymi z kierunkiem rozwoju infrastruktury transportowej w tym:
•    budową kolejnych dróg rowerowych,
•    rozwojem transportu szynowego
•    tworzeniem zintegrowanych węzłów
•    rozwojem linii autobusowych
•    budową obwodnic
•    porządkowaniem urbanistycznym
•    poprawą dostępności miejscowości o walorach rekreacyjnych i historycznych
•    zwiększeniem bezpieczeństwa
•    promowaniem i wdrażaniem elektromobilności

Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinasowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy oraz określić kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców. Podstawą planu oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli są szerokie konsultacje społeczne. Za nami już dwie tury bezpośrednich  spotkań. W ich ramach odbywały się wywiady, warsztaty, spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Kolejna szansa na zgłaszanie uwag
Opracowany na tej podstawie projekt planu dostępny jest w dniach od 20 lutego 2023 r. do dnia 12 marca 2023 r.   
•    na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, kliknij -
https://bip.um.bydgoszcz.pl/,
•    w siedzibie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy przy ul. Jagiellońska 61, 85-027

Wnioski i uwagi do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać  w 21-dniowym terminie tj. od  20 lutego 2023 r. do dnia 12 marca 2023 r.:
•    elektronicznie na adres e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl;
•    formie pisemnej:
na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027  Bydgoszcz;
•    bezpośrednio do Biura  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego  przy ul. Jagiellońskiej 61, 85-027  Bydgoszcz;
•    ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027  Bydgoszcz.

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognoza oddziaływania na środowisko, kliknij - https://bip.um.bydgoszcz.pl/

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym poniżej.
Pobierz formularz zgłaszania uwag, pobierz tutaj.

Warto wiedzieć
Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych metropolitalnych inicjatyw i realizację nowych zadań inwestycyjnych, także z wykorzystaniem środków unijnych.

Źródło: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Biuro ZIT BTOF Urząd Miasta Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.