Dziś jest niedziela, 26 maja 2019     13:00:10
Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biulentyn Informacji Publicznej

Dane Urzędu

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 320 68 68
fax: (52) 320 68 50
e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

NIP URZĘDU GMINY: 953-22-15-757

NIP GMINY: 554-28-63-378 

Regon: 000539644

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:15 - 15:15
wtorek: 7:15 - 16:15
środa: 7:15 - 15:15
czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 14:15


więcej informacji
Jesteś tutaj: POKL >

Realizacja projektu.

23 maja 2009 09:02:00 Realizacja projektu.

Realizacja projektu.

Konferencja podsumowująca

Termin spotkania: 18 czerwca 2009 r.


Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
W dniu 18 czerwca 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Pierwszy krok – aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy – pan Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, zainteresowani mieszkańcy oraz licznie, uczestnicy projektu. Koordynator zapoznał zebranych z przebiegiem realizacji projektu. Pan Artur Janas, wice dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wskazał możliwości rozwoju dla mieszkańców obszarów wiejskich. Swoim doświadczeniem z zakresu animowania inicjatyw oddolnych podzielił się p. Ryszard Kamiński, wice dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Ponadto przedstawiciel KPODR omówił możliwości wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dostępne programy współfinansowane ze środków unijnych i krajowych. Na zakończenie przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” przedstawił zebranym rolę tej organizacji w aktywizowaniu mieszkańców gminy


 Pobierz prezentację multimedialną z konferencji >>

 


Spotkanie podsumowujące

Termin spotkania: 30 maja 2009 r.

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej.


Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Szczegółowo zostały omówione Działania w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się bliżej Działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szczegółowo zostały omówione Cele wyznaczone w tych działaniach, tryb składania wniosków o dofinansowanie, obowiązkowe załączniki i oświadczenia. Zaprezentowany został również tryb rozpatrywania i oceny wniosków. Omówiono warunki, formę oraz wysokość przyznawanej pomocy. Szczegółowo została również omówiona sprawa kwalifikowalności wydatków w ramach PROW 2007-2013.


Zajęcia warsztatowe "Pomysł na mój biznes"

Termin spotkania: 23 maja 2009 r.

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej.

 
W dniu 23 maja 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu. Tym razem były to zajęcia warsztatowe pn. „Pomysł na mój biznes”. Podczas zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami inwentaryzacji zasobów lokalnych tj. przyrodniczych, kulturowych i infrastruktury turystycznej. Przedstawione zostały sposoby na przeprowadzenie analizy SWOT. Uczestnicy zapoznali się z przykładami produktów agroturystycznych. Poruszony został temat generowania pomysłów na lokalne produkty agroturystyczne, w oparciu o własne łatwo dostępne zasoby. Następnie zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne w grupach. Zajęcia zakończono prezentacją i omówieniem prac powstałych podczas zajęć praktycznych.

 


Dwudniowy wyjazd studyjny

Termin spotkania: 15-16 maja 2009 r.

Miejsce: gospodarstwa agroturystyczne w województwieKujawsko-Pomorskim.
W dniach 15-16 maja uczestnicy projektu wzięli udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym, podczas którego na własne oczy mogli przekonać się jak wygląda funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w praktyce. Mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami jak formy rekreacji w agroturystyce, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod potrzeby turystów, tworzenie lokalnych produktów turystycznych i agroturystycznych, żywienie gości w gospodarstwie agroturystycznym, baza noclegowa, estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie zagrody wiejskiej.  Zadaniem uczestników było dokonanie oceny każdego z odwiedzanych gospodarstw. Przy ocenie gospodarstw pod uwagę brane były następujące kryteria:

- urządzenia i funkcjonowanie gospodarstwa,

- jakość świadczonych usług,

- ekologiczny system oddziaływań środowisko-człowiek,

- standard gospodarstwa,

- możliwość korzystania z żywności produkowanej w gospodarstwie,

- dodatkowe usługi,

- konkurencyjność ceny i jej zgodność ze standardem świadczonych usług,

- znajomość języków obcych,

- aktywność kwaterodawcy w promowaniu gospodarstwa,

- inwestycje przeprowadzone w ostatnim roku oraz planowane w najbliższym czasie, podnoszące standard.

Uczestnicy zaczęli zbierać się przed Urzędem Gminy się od godziny 8:15. Podróż zaczęła się o godzinie 8:30. Około godziny 9:30 Uczestnicy dotarli do pierwszego gospodarstwa agroturystycznego. Było to gospodarstwo w stylu country należące do Pani Marioli Najdul, zlokalizowane w Dobrczu. Następnie uczestnicy odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu, gdzie została zorganizowana specjalnie na ich przyjazd wystawa rękodzielnictwa.

Kolejnym gospodarstwem była Stajnia "Stary Jasiniec" należąca do Państwa Michałków. Gospodarstwo nastawione jest głównie na rekreację konną i wypoczynek dzieci. Tutaj uczestnicy zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem. Około godziny 19:00 uczestnicy dotarli do gospodarstwa Pani Jadwigi Wolińskiej, gdzie zorganizowane zostały obiadokolacja i nocleg. Następnego dnia zwiedzone zostało gospodarstwo agroturystyczne w Buszkowie, gospodarstwo chlebowe "Kromeczka" gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z procesem tradycyjnego wypieku chleba. Powrót nastąpił około godziny 18:00.

 
 

Spotkanie inicjujące.

Termin spotkania: 7 maja 2009 r.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka


 
Na spotkaniu inicjującym uczestnicy projektu zapoznali się z rolą i znaczeniem turystyki i agroturystyki w rozwoju społeczno-ekonomicznym obszarów wiejskich w Polsce i w regionie kujawsko-pomorskim. Zwrócono uwagę na estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie zagrody wiejskiej. Uczestnicy zapoznali się z trendami panującymi we współczesnej turystyce światowej, europejskiej na przykładzie państw Unii. Przedstawione zostały podstawy prawne prowadzenia działalności agroturystycznej oraz informacje na temat podstawowych warunków, jakie muszą spełnić gospodarstwa agroturystyczne. Omówione zagadnienia  zostały poparte licznymi przykładami dobrych praktyk.

Wróć

Galeria

Filmy

Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Dla Biało-Czerwonej.