Dziś jest środa, 22 maja 2019     13:05:47
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biulentyn Informacji Publicznej

Dane Urzędu

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 320 68 68
fax: (52) 320 68 50
e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

NIP URZĘDU GMINY: 953-22-15-757

NIP GMINY: 554-28-63-378 

Regon: 000539644

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:15 - 15:15
wtorek: 7:15 - 16:15
środa: 7:15 - 15:15
czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 14:15


więcej informacji
Jesteś tutaj: Aktualności >

Włączenie społeczne

04 marca 2019 09:08:00 Włączenie społeczne

Włączenie społeczne

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2019 r. rozpoczął realizację projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)”,

w którym zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, o ile spełniać będą przesłanki określone w kryterium dostępu, dotyczącym grupy docelowej powyższego projektu. W celu zagwarantowania kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w celu tematycznym 9 RPO WK-P 2014-2020, w projekcie PUP przewidziano szereg działań z zakresu aktywizacji zawodowej do których serdecznie zachęcamy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż., znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim, w szczególności należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 r.ż., kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej: 42% osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach oraz 52% pozostałych osób nienależących do ww. grup, zarejestrowanych w PUP w Bydgoszczy.

Grupą docelową projektu są osoby zarejestrowane w PUP Bydgoszcz, jako bezrobotne Kobiety i Mężczyźni, mieszkańcy Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, w wieku powyżej 29 r.ż., w szczególności należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby powyżej 50 r.ż., Kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Aktywizowane będą również osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 r.ż. bez określonych wskaźników.

Informacje na temat projektu dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147. Szczegóły dotyczące możliwości wsparcia, miejsc realizacji poszczególnych form aktywizacji zawodowej, kryteriów rekrutacji oraz warunków udziału w projekcie można uzyskać:
■  Szkolenia, parter, tel. (52) 36-04-371,
■  Środki na podjęcie działalności gospodarczej: (parter), tel. (52) 36-04-370, (52) 36-04-368,
■  Staż, pokój 107 (I piętro), tel. (52) 36-04-332,
■  Doradcy klienta, parter – lewa strona,
■  Koordynator projektu, pokój 212 (II piętro), Anna Gurzyńska, tel. (52) 36-04-378.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły w okresie realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz sukcesywnie ogłaszanymi na stronie internetowej urzędu: konkursami przyjmowania wniosków na staż, naborami wniosków o możliwość aplikowania o środki na podjęcie działalności gospodarczej, zapisami na szkolenia. Główne kryteria rekrutacji to: status osoby bezrobotnej, odpowiedni profil pomocy, wiek, wykształcenie, płeć, wpisywanie się w grupę docelową.

Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej projektu oraz przewidzianych form wsparcia dostępne są także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.praca.gov.pl w zakładce: Rynek pracy/Programy aktywizacyjne i projekty.
 

Plakat (tutaj)
 

Źródło: Anna Gurzyńska – koordynator projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Wróć

Galeria

Filmy

Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Dla Biało-Czerwonej.