Dziś jest niedziela, 26 maja 2019     13:53:37
Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biulentyn Informacji Publicznej

Dane Urzędu

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 320 68 68
fax: (52) 320 68 50
e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

NIP URZĘDU GMINY: 953-22-15-757

NIP GMINY: 554-28-63-378 

Regon: 000539644

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:15 - 15:15
wtorek: 7:15 - 16:15
środa: 7:15 - 15:15
czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 14:15


więcej informacji
Jesteś tutaj:

POIG 8.3

POIG 8.3


Projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie i realizujemy projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu powstanie światłowodowa sieć łącząca miejscowość Brzoza z miejscowością Nowa Wieś Wielka, ponadto 200 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu (5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu). Spośród ww. beneficjentów połowa (100 gospodarstw domowych) zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy. 

Wkrótce powstanie dedykowana temu projektowi strona internetowa, na której znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje, w tym deklaracje udziału w projekcie, regulamin uczestnictwa, wzory umów itd.

Do tego czasu niezbędne informacje będą zamieszczane w BIP Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

UWAGA!!! W dniu 30 lipca 2013 r. Zarządzeniem nr 37/13 Gminy Nowa Wieś Wielka wprowadził Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” oraz powołał Komisję Rekrutacyjną oceniającą złożone deklaracje uczestnictwa w projekcie , w składzie:
1) Piotr Łęgowski - koordynator projektu,
2) Szymon Giżycki - asystent koordynatora projektu,
3) Dorota Lisiak - przedstawiciel GOPS,
4) Karina Śpiewak - przedstawiciel GZOO.

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2013 r. prowadzony jest nabór uczestników projektu.

Uczestnikami Projektu zostaną wg kryteriów przydzielenia wsparcia:
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
3) dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej.
4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Uczestnicy Projektu muszą spełniać ponadto następujące warunki:
1) spełniać minimum jeden z warunków określonych w ww. pkt 1-4,
2) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) nie posiadać dostępu do Internetu,
4) zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania, z którymi należy się zapoznać, a następnie wypełnić i wraz z załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu:
pok. nr 8 w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w Biurze Projektu !!!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
- 52 320-68-71 - Piotr Łęgowski
- 52 320-68-72 - Szymon Giżycki

lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych otrzymają Państwo również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej*
*(w zakresie dot. stypendiów socjalnych dla uczniów i młodzieży uczącej się)

Zapraszamy !!!

Przypominamy, że należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

Wszystkie formularze oraz regulamin można pobrać tutaj.
 

Galeria

Filmy

Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Dla Biało-Czerwonej.